W slużbie ojczyźnie, począwszy od LEGIONÓW Józefa PILSUDSKIEGO po koniec II Wojny Światowej.

Mieczyslaw Piotr Barys

major Wojska Polskiego(1896-1974)

Stanislaw Barys

kapitan Wojska Polskiego (1920-1982)

Pawel Barys

chorązy Wojska Polskiego(1892-1916)

ARCHIWUM WOJSKOWE

 

Przedstawione materiały pochodza z wojskowych akt personalnych poszczególnych oficerów i zostały opublikowane za zgoda i przy współpracy Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Muzeum Legionistów im Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku, oraz Muzeum 12 Pułku Piechoty Ziemii Wadowickiej w Wadowicach.